Dienst Budget en Beheerscontrole

De begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bepaalt de uitgavenlimiet gedurende een jaar. Elke begroting moet goedgekeurd worden door het federale parlement.

De dienst Budget en Beheerscontrole:

  • werkt de begroting uit van de Kanselarij op basis van strategische en operationele doelstellingen
  • maakt de financiële planning van de Kanselarij en licht elke maand het directiecomité in over de evolutie
  • is verantwoordelijk voor de interne controle en de beheerscontrole voor de begroting
  • houdt de boekhouding van de Kanselarij bij
  • legt de jaarrekeningen neer en evalueert de uitgevoerde begroting
  • coördineert de acties van de Kanselarij op het vlak van duurzame ontwikkeling en integriteit

Contact

Patricia Vercruysse
02 501 03 61