Dienst ICT

De ICT-dienst biedt de federale organisaties veilige, innovatieve en kwaliteitsvolle diensten aan. Hierbij houdt de dienst rekening met ieders specifieke noden, in het bijzonder op het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid van de elektronische gegevens.

Contact

Voor meer informatie aangaande de dienstencatalogus of voor het uitwerken van een dienstenaanbod:
02  501 04 11
ICT.kanselarij@premier.fed.be