Dienst Personeel en Organisatie

De dienst Personeel en Organisatie (P&O) stippelt een modern personeelsbeleid uit.

De dienst P&O:

  • zorgt ervoor dat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister competente medewerkers aanwerft: rekruteringen, evaluaties, promoties, wedden, motivatie, persoonlijke ontwikkeling, verbetering van de arbeidsvoorwaarden en interne communicatie
  • werkt de structuren uit die noodzakelijk zijn voor de werking van de overheidsdienst: personeelsplan, taalkader, reglementering
  • beheert de  personeelsdossiers van de Kanselarij, de beleidscel van de eerste minister, het secretariaat van het directiecomité en het basisoverlegcomité

Aantrekken van competente medewerkers

De dienst P&O en het management hebben samen met Selor de selectieprocessen geprofessionaliseerd: ze hebben functieprofielen en efficiënte selectiemethoden uitgewerkt.

Intern van job veranderen

De dienst P&O stelt bepaalde vacatures open voor eigen medewerkers. Daardoor kunnen personeelsleden hun loopbaan binnen een vertrouwd kader een nieuwe wending geven. Die interne mobiliteit bevordert ook de samenwerking tussen diensten en laat toe andere collega’s te leren kennen.

Thuiswerken

De Kanselarij biedt haar medewerkers de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. Zo kunnen ze beroeps- en privéleven beter combineren.

Interne communicatie

De Kanselarij houdt haar medewerkers op de hoogte van het leven binnen de dienst: grote projecten die in de maak zijn, nieuwigheden, evenementen…