Algemene directie Externe Communicatie

De algemene directie Externe Communicatie:

 • vertaalt de beslissingen van de federale regering naar de buitenwereld toe, via de persberichten van de ministerraad die gepubliceerd worden op www.presscenter.org
 • licht de burgers, journalisten en organisaties van het land in via verschillende informatiekanalen: de federale portaalsite www.belgium.be, informatiecampagnes in de media, sociale netwerken…
 • zet het imago van België in de kijker in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld via informatiecampagnes en evenementen
 • beheert het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC), dat een groot aantal internationale journalisten verwelkomt
 • streeft naar meer professionalisme voor de informatie- en communicatiediensten van de federale overheid. In samenwerking met de federale overheidsdienst BOSA leidt en stimuleert de directie COMMnet, het netwerk van federale communicatoren
 • biedt producten en diensten aan

De algemene directie Externe Communicatie telt 7 diensten:

Projecten & Begeleiding

Deze dienst begeleidt de administratieve, budgettaire en boekhoudkundige processen:

 • hij begeleidt en coördineert het werk van de projectteams, in overleg met de directeur-generaal en de andere diensten
 • hij evalueert de communicatieacties
 • hij staat in voor de coördinatie van de acties met de andere algemene directies en diensten van de Kanselarij
 • hij zorgt voor de uitwisseling van de expertises van de algemene directie met haar partners van de federale administratie 

Contact

Philippe Caroyez
02 287 41 54

Redactie

De redactie richt zich hoofdzakelijk op de geschreven inhoud:

 • ze zorgt voor het opstellen, aanpassen en verspreiden van redactionele inhoud:
  • persberichten van de ministerraad
  • inhoud van de federale portaalsite www.belgium.be en andere officiële websites
  • brochures, jaarverslagen…
 • ze steunt de andere diensten van de Kanselarij voor alle redactionele en communicatieaspecten
 • ze beantwoordt vragen die burgers stellen via het contactformulier van de portaalsite www.belgium.be

Contact

Sarah Delafortrie
02 287 41 07

Multimedia

De dienst:

 • beheert de databanken, waaronder een mediadatabank die materiaal levert voor de verschillende communicatiedragers van de algemene directie
 • zorgt voor grafische producties (websites, brochures, affiches…)
 • regelt foto- en/of videoverslaggeving van evenementen van de Kanselarij

Informatiecampagnes

Deze dienst verzorgt de informatiecampagnes van de federale overheid:

 • hij beheert en coördineert de informatiecampagnes van de verschillende federale overheidsdiensten
 • hij adviseert en begeleidt de federale overheidsdiensten in hun communicatieacties: administratieve, creatieve en budgettaire opvolging
 • hij ontwikkelt communicatiemateriaal en gemeenschappelijke projecten: gebruik van het federale logo .be, installatie van de Federal Truck…
 • hij evalueert de campagnes om de kwaliteit en het professionalisme ervan te verbeteren

Contact

Caroline Joris (FR)
02 287 41 65

Online

De dienst Online geeft advies rond websites en sociale netwerken en biedt oplossingen aan om de verspreiding van officiële informatie op de verschillende digitale communicatiekanalen mogelijk te maken.

De dienst:

 • ontwerpt en ontwikkelt websites voor de Kanselarij, de federale regering en de beleidscellen alsook voor de instellingen die verbonden zijn aan de Kanselarij (CCB, FIDO,…)
 • volgt de bijwerkingen en technische verbeteringen op van de portaalsites www.belgium.be en business.belgium.be
 • beheert de sociale netwerken van Belgium.be om de federale aanwezigheid te verhogen en vragen van burgers te beantwoorden
 • biedt expertise aan op het vlak van usability
 • reserveert de domeinnamen .be en .eu voor de federale instellingen

Contact

Cécile Cnockaert
02 287 41 95

Evenementen & partnerschappen

Deze dienst organiseert en coördineert evenementen en promotieacties. Hij staat ook in voor de promotie van het imago van België, zowel in binnen- als buitenland.

De dienst:

 • organiseert, ondersteunt en coördineert de activiteiten van de Kanselarij of in partnerschap: persconferenties, voorstellingen, concerten, recepties, tentoonstellingen…
 • beheert de subsidies die de Kanselarij toekent
 • beheert het beheerspartnerschap met de Europese instellingen rond communicatieacties in Europa
 • biedt een catalogus van communicatievoorwerpen aan die bestemd zijn voor evenementen of communicatiecampagnes van de andere federale overheidsdiensten

Contact

Yasmina Amire 
02 501 03 23

Roxanna Deleersnyder 
02 287 41 41

Internationaal Perscentrum - Résidence Palace (IPC)

Het IPC beheert het beheerspartnerschap met de Europese instellingen en het Internationaal Perscentrum, dat gelegen is in het Résidence Palace (IPC).

Het IPC is een onthaalcentrum voor Belgische en buitenlandse journalisten tijdens evenementen. Het IPC biedt aan de federale overheid en de Belgische en buitenlandse journalisten volgende infrastructuur en diensten:

 • volledig uitgeruste conferentie- en vergaderzalen
 • audiovisuele en cateringdiensten
 • kantoren voor buitenlandse persagentschappen
 • online tools voor de woordvoerders en de communicatiediensten van de instellingen die de verspreiding van hun persberichten moeten vergemakkelijken www.presscenter.org

Contact

Isabelle Hoberg
02 235 21 29