Algemene directie Externe Communicatie

De algemene directie Externe Communicatie:

 • vertaalt de beslissingen van de federale regering naar de buitenwereld toe
 • licht burgers, journalisten en organisaties in via verschillende informatiekanalen
 • zet het imago van België in de kijker in binnen- en buitenland
 • beheert het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC)
 • streeft naar meer professionalisme voor de informatie- en communicatiediensten van de federale overheid
 • biedt producten en diensten aan

De algemene directie Externe Communicatie bestaat uit drie diensten:

Productie

Deze dienst is verantwoordelijk voor de creatie en de redactie van geschreven en visuele inhoud alsook de verspreiding van officiële informatie via verschillende digitale communicatiekanalen:

 • redactie van nieuwsberichten over de beslissingen van de ministerraad, gepubliceerd op news.belgium.be
 • beheer van de federale portaalsite www.belgium.be
 • beantwoorden van de vragen van de burgers  
 • creatie van grafische producties
 • ontwikkeling van websites voor de Kanselarij, de federale regering en de verbonden instellingen
 • reservatie van domeinnamen voor de federale instellingen
 • beheer van de sociale netwerken

Contact

Redactie:

Christophe Springael 
02 287 41 92

Online: 

Cécile Cnockaert
02 287 41 95

Verspreiding

Deze dienst beheert en coördineert de informatiecampagnes van de verschillende federale overheidsdiensten:

 • advies en begeleiding van de federale overheidsdiensten in hun communicatieacties: administratieve, creatieve en budgettaire opvolging
 • promotie en beheer van de Federal Truck

Contact

Caroline Joris
02 287 41 65

Promotie

Deze dienst organiseert evenementen en promotieacties, promoot het imago van België en beheert het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC):

 • organisatie en coördinatie van persconferenties, voorstellingen, concerten, recepties, tentoonstellingen, …
 • beheer van de subsidies die de Kanselarij toekent
 • beheer van het partnerschap met de Europese instellingen voor communicatieacties in Europa
 • aanbieding van infrastructuur en diensten van het IPC, een onthaalcentrum voor Belgische en buitenlandse journalisten tijdens evenementen

Contact

Evenementen en partnerschappen:

Laurent Berghe

02 287 41 78

IPC:

Isabelle Hoberg
02 235 21 29